Nieuws

Uitbreiding Machinepark

Veel werk betekend ook veel machines, en ook de afgelopen tijd zijn er weer een aantal nieuwe machines toegevoegd aan onze machinepark.

Na bijna 22.000 uur en 9,5 jaar er op zitten was het vorig jaar tijd om de Volvo kraan in te ruilen voor een nieuwe. Begin dit jaar kwamen er nog wat nieuwe aanwinsten erbij waarvan een John Deere 6R215 en een IHI 3.5 ton minikraan. 

Ook hebben wij een Krone opraapwagen RX400GD en een Kipper trailer aangeschaft. Deze machines zijn inmiddels wel door de proef periode heen en betekenen veel goeds voor ons bedrijf. Door deze nieuwe aanwinsten hopen wij u, als klant, beter van dienst te kunnen zijn op het gebied van agrarisch loonwerk, grondverzet en/of fourage.

Sleepslangbemesten in 2017

Naast onze huidige werkzaamheden kunnen wij vanaf dit jaar ook sleepslangbemesten. Hiervoor hebben wij geïnvesteerd in een sleepslangbemester van het merk Agrometer. Deze bemester heeft een breedte van 9 meter en kenmerkt zich door zijn lage eigengewicht. Onze John Deere 6170R wordt omgebouwd op brede banden en helemaal uitgerust voor de sleepslangbemester. Met deze combinatie is het mogelijk om met een geringe bodemdruk mest uit te rijden. Daarnaast hoeft er niet continue over de kopakker te worden gereden om de tank te vullen en worden er minder rijsporen gevormd. Ons personeel heeft al ervaring met het sleepslangbemesten en daarom hebben wij er vertrouwen in dat we u op goede wijze van dienst kunnen zijn.

Naast het sleepslangbemesten blijven we ook de huidige diensten aanbieden; het uitrijden met een zelfrijder en met een trekker met mesttank. Afgelopen najaar is de onze Vervaet ingeruild op een nieuwe Vervaet Hydro Trike. Net als voorheen beschikt deze zelfrijder over uitschuifbare as en daardoor is het mogelijk dat alle 5 wielen naast elkaar lopen. Hierdoor wordt er niet tweemaal door hetzelfde spoor gereden en blijft de bodemdruk en insporing beperkt. Achter de Vervaet komt onze huidige Samson bemester van 12 meter breed. Wij hopen u ook dit mestseizoen naar tevredenheid van dienst te kunnen zijn met het nieuwe materieel.

Nieuwe maispers

Dit najaar hebben wij een nieuwe Orkel Dens-X maispers aangeschaft. Dit maisseizoen is al volop met de pers gewerkt en we zijn heel tevreden met de resultaten. Met de Dens-X kunnen wij meer producten persen dan voorheen, zo kunnen we nu ook gemengd voer in balen persen. De bunker kan in verschillende standen gezet worden en daarom kan er nu ook met een silagewagen rechtstreeks in de pers gelost worden. Bovendien is de opbouwtijd korter, wat behoorlijk tijdsbesparing oplevert.

Bekijk deze links om de pers in actie te zien:
Gedizo Trading
Trekkerweb
De Loonwerker

Orkel Dens-X

Vloeibare kunstmest is aantrekkelijk

De prijzen van de vloeibare kunstmest zijn op dit moment sterk concurrerend met de granulaat meststoffen. Daardoor wordt het voor veel agrariërs interessant om de meststoffen in vloeibare vorm toe te dienen. Dit heeft diverse voordelen ten opzichte van het traditionele kunstmest strooien:

  • Preciezere toediening; benutten van akkerranden, geen overlap door sectieafsluiting
  • Goede dosering middels de spuitcomputer
  • Grote werkbreedte en minder sporen in het land

Bovendien blijkt uit onderzoek in 2014 en 2015 dat er op veel percelen een zwaveltekort is. Hierdoor daalt de stikstofefficiëntie en heeft het gewas te weinig beschikbare meststoffen in het voorjaar. Hiervoor kunnen wij een nieuwe meststof leveren met bijna een verdubbelde zwavelbemesting bij dezelfde hoeveelheid stikstof. Deze meststof is zeer geschikt voor het vroege voorjaar en levert een hoge drogestofopbrengst en goede eiwitkwaliteit. Met onze spuitcombinatie kunnen we op GPS kunstmest spuiten. Hierdoor is een plaatsing van de meststoffen tot op 2cm nauwkeurig te behalen. Met deze effectieve werkwijze kunnen wij u een zeer interessante aanbieding doen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding.

Nieuwe mobiele kraan

Afgelopen winter is onze Atlas 1305 M mobiele kraan vervangen. Na een werkperiode van 16890 draaiuren was het tijd voor een opvolger. We hebben verschillende kranen uitgeprobeerd en uiteindelijk is gekozen voor een Hitachi Zaxis 140W. De kraan is uitgerust met een draaikantelstuk en uitgebreide hydraulische functies voor onder andere de mestmixer en een sloophamer. Verder worden de banden nog vervangen door bredere banden. Hierdoor is de kraan breder inzetbaar in het bedrijf en kunnen alle werkzaamheden verricht worden. We wensen onze machinist veel werkplezier met zijn nieuwe Hitachi.

Hitachi Zaxis 140W

Inmeten percelen

Vandaag is er een begin gemaakt met het inmeten van maispercelen op RTK-GPS. Hiervoor hebben wij een speciale steun gemaakt, welke voorop de trekker bevestigd is. Op deze manier kunnen uw percelen op een eenvoudige, maar nauwkeurige wijze ingemeten worden. Er hoeft alleen langs de zijkanten van het perceel gereden te worden om coördinaten te bepalen. Met deze informatie kan er over enkele weken veel sneller mais gezaaid worden met behulp van het GPS-systeem. Wilt u ook uw percelen in laten meten of meer informatie over de praktische toepassing van het GPS-systeem? Neem dan contact met ons op.

percelen inmeten

Nieuwe spuit

Afgelopen week heeft Firma Ten Voorde de nieuwe veldspuit in gebruik mogen nemen. Dit is een gedragen Lemken spuit, welke is gebouwd op een New Holland trekker. De combinatie is volledig uitgerust met RTK-GPS, waardoor zeer nauwkeurige positiebepaling mogelijk is. De spuitboom is opgedeeld in een aantal secties, welke via GPS aan- en uitschakelen. Daardoor worden reeds bespoten gedeelten niet opnieuw bespoten. Met de nieuwe combinatie hebben we afgelopen week reeds enkele percelen met vloeibare kunstmest gespoten. De spuit zal tevens gebruikt worden om mais te bespuiten. IMG_1953

Terugblik informatieavond

Na afloop van de informatieavond kunnen we terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst van de genodigden was hoog, waarvoor we onze klanten bedanken. De gastsprekers hebben op een boeiende wijze de aandacht van het publiek weten te trekken en hebben waardevolle informatie gedeeld. Voor het seizoen van 2015 is de bemesting van de gras- en maispercelen van hoogst belang om een goede opbrengst te kunnen realiseren. Nieuwe inzichten, welke ons door de gastsprekers zijn gepresenteerd, kunnen worden toegepast in dit seizoen. Wij beschikken over een nieuwe spuitmachine met GPS uitrusting waarmee we deze technieken van bemesting kunnen uitvoeren. Neem gerust contact met ons op over deze nieuwe mogelijkheden en bemestingsadviezen.

Geïnteresseerd publiek
Geïnteresseerd publiek in de zaal

 

Bedanken gastsprekers
v.l.n.r. dhr. Riemersma, dhr. Arens, dhr. Knook, Karin ten Voorde en Gert ten Voorde

Uitnodiging informatieavond

Op D.V. 19 februari 2015 heeft Firma Ten Voorde een informatieavond georganiseerd. Op deze avond zijn een drietal gastsprekers uitgenodigd om over de volgende onderwerpen te spreken:

  • Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
  • Bemesting van maisland
  • Bemesting van grasland

Wij heten u van harte welkom op onze informatieavond met deze uitnodiging.