Terugblik informatieavond

Na afloop van de informatieavond kunnen we terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst van de genodigden was hoog, waarvoor we onze klanten bedanken. De gastsprekers hebben op een boeiende wijze de aandacht van het publiek weten te trekken en hebben waardevolle informatie gedeeld. Voor het seizoen van 2015 is de bemesting van de gras- en maispercelen van hoogst belang om een goede opbrengst te kunnen realiseren. Nieuwe inzichten, welke ons door de gastsprekers zijn gepresenteerd, kunnen worden toegepast in dit seizoen. Wij beschikken over een nieuwe spuitmachine met GPS uitrusting waarmee we deze technieken van bemesting kunnen uitvoeren. Neem gerust contact met ons op over deze nieuwe mogelijkheden en bemestingsadviezen.

Geïnteresseerd publiek
Geïnteresseerd publiek in de zaal

 

Bedanken gastsprekers
v.l.n.r. dhr. Riemersma, dhr. Arens, dhr. Knook, Karin ten Voorde en Gert ten Voorde

Terugblik informatieavond

Je zou ook interesse kunnen hebben in