Grondverzet

Onder het begrip grondverzet verstaan wij alle werkzaamheden met betrekking tot het verplaatsen van grond. Firma Ten Voorde heeft diverse machines waarmee zij de werkzaamheden in het grondverzet kan uitvoeren. Vakbekwaam personeel zorgt voor een juiste uitvoering van het werk en een uitstekend resultaat.

De machines waarmee de werkzaamheden uitgevoerd worden, zijn allereerst twee Werklust shovels. Deze kunnen worden uitgerust met diverse hulpstukken, zodat de machines breed ingezet kunnen worden. Verder kunnen graafwerkzaamheden uitgevoerd worden met drie graafmachines, waaronder twee mobiele kranen en een rupskraan. Ook hierbij zijn diverse hulpstukken beschikbaar, waardoor er vele werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Voor de aan- en afvoer van grond hebben wij de beschikking over dumpers in combinatie met een trekker. Wij voeren niet alleen werkzaamheden in het grondverzet uit, maar zijn ook actief in onder andere sloopwerkzaamheden.

Straatwerk

Naast het grondwerk kan Fa Ten Voorde u diverse materialen aanbieden voor straatwerk. Wij leveren onder andere zand, grind en gebroken puin, maar ook bestratingsmaterialen. De aanleg van de bestrating kan ook door ons worden verzorgd. Wij bieden u een compleet pakket van werkzaamheden aan op het gebied van straatwerk en grondwerkzaamheden.