Inmeten percelen

Vandaag is er een begin gemaakt met het inmeten van maispercelen op RTK-GPS. Hiervoor hebben wij een speciale steun gemaakt, welke voorop de trekker bevestigd is. Op deze manier kunnen uw percelen op een eenvoudige, maar nauwkeurige wijze ingemeten worden. Er hoeft alleen langs de zijkanten van het perceel gereden te worden om coördinaten te bepalen. Met deze informatie kan er over enkele weken veel sneller mais gezaaid worden met behulp van het GPS-systeem. Wilt u ook uw percelen in laten meten of meer informatie over de praktische toepassing van het GPS-systeem? Neem dan contact met ons op.

percelen inmeten

Inmeten percelen

Je zou ook interesse kunnen hebben in