Nieuws

Informatiebulletin 2020

DOORZAAIEN

Doorzaaien is een goede en relatief goedkope en efficiënte manier van het in stand houden van goed grasland. Door het inbrengen van nieuwe rassen verhoogt u de kwaliteit en opbrengst en nieuwe rassen hebben een betere kroonroest-resistentie. Een dichte zode is daarnaast de beste onkruidbestrijder. Het schema hiernaast toont wanneer doorzaaien aan te bevelen is. Neem bij twijfel of voor vragen contact op. Nu in combinatie met een frontwiedeg, voor nog beter resultaat.

MEST UITRIJDEN 2020

Mest uitrijden op bouwland mag dit jaar vanaf 15 februari. Dit geldt zowel voor zand als klei. Op bouwland (geen
maïsland) mag uitgereden worden tot 15 september. Vaste mest op bouwland op klei mag het hele jaar door uitgereden
worden. Het uitrijden van drijfmest op grasland (zand en klei) mag van 16 februari tot en met 31 augustus.

WIJZIGING FOSFAATKLASSEN 2020 (NOG NIET DEFINITIEF):

KUNSTMEST SPUITEN: GEBRUIK EEN STABIELE STIKSTOFVORM

Een gestabiliseerde vorm van stikstof zorgt voor een gedoseerde en passende stikstofafgifte aan het gras. Voor de eerste snede is deze vorm aan te bevelen om uitspoeling tegen te gaan en toch zo vroeg mogelijk te voldoen aan de stikstofbehoefte van gras. Grograss Start Liquid bevat gestabiliseerde stikstof en is vloeibaar toe te dienen door middel van onze veldspuit. Dit heeft de volgende voordelen:
• Zwavel zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere
drogestofopbrengst;
• Zwavel verbetert de eiwitkwaliteit
• Optimale verdeling, ook langs perceelranden en op kopakkers;
• Exacte dosering en geen overlapping door gebruik van spuitcomputer en GPS.

SLEEPSLANG BEMESTEN

Sleepslang bemesten is een bodemvriendelijke manier van mestaanwending.
Voordelen zijn o.a.:
• voorkomt structuurschade
• betere benutting van de mest door bijmengen van water en minder vervluchtiging van stikstof
• minder schade van grasmat door minder berijding van de kopakker, vooral in de zomermaanden.

MENGBALEN

Met onze speciale Orkel balenpers zijn wij naast het maken maïs- en fouragebalen ook in staat om een gemengd rantsoen te persen. U kunt dit rantsoen in overleg met uw voeradviseur samenstellen waarna wij er balen van maken.
Vooral voor droge koeien heeft dit grote voordelen.
Samengevat:
• Voor de veehouder: een praktische en complete invulling van het droogstandsrantsoen, ook bij kleinere koppels droogstaande koeien. Arbeidsgemak en werkplezier gegarandeerd!
Voor de koe: smaakvol voer met de juiste samenstelling en in de juiste hoeveelheid voor een optimale
opstartperiode;
• Een gezond en vitaal kalf voor een goede levensstart!

WIJ KUNNEN UW MAÏS OOK ALS MKS OOGSTEN

Het voeren van maïskolvenschroot (MKS) resulteert in meer ruimte in de pens voor de goedkoopste eiwitbron, namelijk uw eigen verbouwde gras.
• MKS is een smakelijk product met een zetmeelwaarde van gemiddeld 60-65%;
• MKS laat ongeveer 1000 kg effectieve organische stof achter, dat heeft een enorme invloed op uw bodemvruchtbaarheid;
• MKS kan eventueel in balen geperst.

GRASMAAIEN MET ONZE KRONE BIG M

Onze Krone Big M is vanaf nu uitgerust met vijzels waardoor wij op een zwad kunnen maaien (foto 1) of langs afrasteringen naar binnen kunnen afleggen (foto 2). Voordelen: minder bewerkingen, gras in de zomer niet te droog, minder verliezen.

BEKALKEN

De zuurtegraad (pH-waarde) van de bodem wordt steeds belangrijker. De pH bepaalt de benutting van onder andere stikstof en fosfaat. De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Bij een (veel) te lage pH kan de gewasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen. Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Kalk zorgt niet alleen voor een goede opname van meststoffen, maar stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Graslandvernieuwing is hét moment voor bekalken, maar het kan ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede. Op bouwland kan de kalk zowel in het voorjaar als in het najaar toegediend worden, mits de omstandigheden het toelaten.

MAÏSRASSEN

MAÏSZAAD ONTSMETTINGEN 2020

Door het intrekken van de toelating van Mesurol en Sonido zijn deze ontsmettingen dit jaar nog beperkt leverbaar. Als gevolg hiervan kiezen sommige kwekers voor alternatieve middelen voor het weren van vogels en ritnaalden. In onderstaand overzicht staan de mogelijkheden per kweker.

2020

Samen met ons team gaan wij voor een groeiend en
bloeiend 2020!
Ook in het nieuwe jaar staan we graag weer voor u klaar.
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Informatiebulletin 2019

Doorzaaien

Doorzaaien is een goede en relatief goedkope en efficiënte manier van het in stand houden van goed grasland. Door  het inbrengen van nieuwe rassen verhoogt u de kwaliteit en opbrengst en nieuwe rassen hebben een betere kroonroest resistentie. Een dichte zode is daarnaast de beste onkruidbestrijder. Onderstaand schema toont wanneer doorzaaien  aan te bevelen is. Neem bij twijfel of voor vragen contact op.

Links: ruwbeemd. Rechts: Engels raai.

 

Scheuren en graslandvernietiging 2019

In 2019 zijn de regels voor het scheuren van grasland voor zowel derogatie- als niet derogatiebedrijven gelijk. Voor zand- en lössgrond geldt dat grasland vernietigd mag worden t/m 31 augustus. Hier is geen graslandvernietigingsmonster meer voor nodig. De stikstofgebruiksruimte wordt met 50 kg/ha gekort. Voor kleigrond geldt dat er vernietigd mag worden tot uiterlijk 15 september. Neem voor vragen of de volledige voorwaarden contact met ons op.

 

Mest uitrijden 2019

Mest uitrijden op bouwland mag dit jaar vanaf 15 februari. Dit geldt zowel voor zand als klei. Op bouwland (geen maisland) mag uitgereden worden tot 15 september. Vaste mest op bouwland op klei mag het hele jaar door uitgereden worden. Het uitrijden van drijfmest op grasland (zand en klei) mag van 16 februari tot en met 31 augustus.

 

Bekalken

De zuurtegraad (pH-waarde) van de bodem wordt steeds belangrijker. ‘De pH bepaalt de benutting van onder andere stikstof en fosfaat. De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Bij een (veel) te lage pH kan de gewasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen. Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Kalk zorgt niet alleen voor een goede opname van meststoffen, maar stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Graslandvernieuwing is hét moment voor bekalken, maar het kan ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede. Op bouwland kan de kalk zowel in het voorjaar als in het najaar toegediend worden, mits de omstandigheden het toelaten.

 

NTS spuiten

Ook dit jaar kunnen wij weer vloeibare kunstmest spuiten. Voor de eerste snede gebruiken wij een meststof met extra zwavel. Uit onderzoek blijkt dat dit de opbrengst en kwaliteit (ruw eiwit) verbetert. Samengevat zijn de voordelen:

Zwavel zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere drogestofopbrengst

  • Zwavel verbetert de eiwitkwaliteit
  • Optimale verdeling, ook langs perceelranden en op kopakkers
  • Exacte dosering en geen overlapping door gebruik van spuitcomputer

 

Mengbalen

Met onze speciale Orkel balenpers zijn wij naast het maken mais- en fouragebalen ook in staat om een gemengd rantsoen te persen. U kunt dit rantsoen in overleg met uw voeradviseur samenstellen waarna wij er balen van maken. Vooral voor droge koeien heeft dit grote voordelen. Samengevat:

 

  • Voor de veehouder: een praktische en complete invulling van het droogstandsrantsoen, ook bij kleinere koppels droogstaande koeien. Arbeidsgemak en werkplezier gegarandeerd!
  • Voor de koe; smaakvol voer met de juiste samenstelling en in de juiste hoeveelheid voor een optimale opstartperiode;
  • Een gezond en vitaal kalf voor een goede levensstart.

 

 

Nieuwe teelt regels voor mais op zandgrond 2019

In het komende teelt seizoen heeft u de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas / groenbemester te zaaien. Het doel van een voldoende ontwikkeld vanggewas is de nog aanwezige stikstof binden en niet uit te laten spoelen. Bij laat hakselen is het lastig om dan een mooi ontwikkeld gewas te telen daarom de datum verplichting of onder zaai verplichting.  Wilt u na 1 oktober hakselen dan zult u een onder zaai moeten doen.

Na opkomst word een chemische onkruid bestrijding uitgevoerd tegen de al aanwezige onkruiden met een passende mix. Voor het sluiten van de mais zal met een roterende schoffel gras onder de mais gezaaid worden. Deze schoffel bewerkt ook de nog aanwezige onkruiden hierdoor is het mogelijk om de dosering van de bespuiting te verlagen.

Wij hebben voor deze manier gekozen omdat wanneer het gras gelijktijdig met de mais gezaaid wordt het gras een te grote concurrent van de mais word. Ook heeft de schoffelende werking een mooi effect op de aanwezige onkruiden. Als u onder zaai toepast bent u vrij in de keuze van het hakselmoment en kunt u dus hakselen wanneer de mais rijp is.

Als u CCM of MKS teelt kunt u na de oogst de groenbemester zaaien wanneer u een ander hoofdgewas, b.v. graan, zaait mag dit tot 31 oktober(geen gras)

Uitbreiding Machinepark

Veel werk betekend ook veel machines, en ook de afgelopen tijd zijn er weer een aantal nieuwe machines toegevoegd aan onze machinepark.

Na bijna 22.000 uur en 9,5 jaar er op zitten was het vorig jaar tijd om de Volvo kraan in te ruilen voor een nieuwe. Begin dit jaar kwamen er nog wat nieuwe aanwinsten erbij waarvan een John Deere 6R215 en een IHI 3.5 ton minikraan. 

Ook hebben wij een Krone opraapwagen RX400GD en een Kipper trailer aangeschaft. Deze machines zijn inmiddels wel door de proef periode heen en betekenen veel goeds voor ons bedrijf. Door deze nieuwe aanwinsten hopen wij u, als klant, beter van dienst te kunnen zijn op het gebied van agrarisch loonwerk, grondverzet en/of fourage.

Sleepslangbemesten in 2017

Naast onze huidige werkzaamheden kunnen wij vanaf dit jaar ook sleepslangbemesten. Hiervoor hebben wij geïnvesteerd in een sleepslangbemester van het merk Agrometer. Deze bemester heeft een breedte van 9 meter en kenmerkt zich door zijn lage eigengewicht. Onze John Deere 6170R wordt omgebouwd op brede banden en helemaal uitgerust voor de sleepslangbemester. Met deze combinatie is het mogelijk om met een geringe bodemdruk mest uit te rijden. Daarnaast hoeft er niet continue over de kopakker te worden gereden om de tank te vullen en worden er minder rijsporen gevormd. Ons personeel heeft al ervaring met het sleepslangbemesten en daarom hebben wij er vertrouwen in dat we u op goede wijze van dienst kunnen zijn.

Naast het sleepslangbemesten blijven we ook de huidige diensten aanbieden; het uitrijden met een zelfrijder en met een trekker met mesttank. Afgelopen najaar is de onze Vervaet ingeruild op een nieuwe Vervaet Hydro Trike. Net als voorheen beschikt deze zelfrijder over uitschuifbare as en daardoor is het mogelijk dat alle 5 wielen naast elkaar lopen. Hierdoor wordt er niet tweemaal door hetzelfde spoor gereden en blijft de bodemdruk en insporing beperkt. Achter de Vervaet komt onze huidige Samson bemester van 12 meter breed. Wij hopen u ook dit mestseizoen naar tevredenheid van dienst te kunnen zijn met het nieuwe materieel.

Nieuwe maispers

Dit najaar hebben wij een nieuwe Orkel Dens-X maispers aangeschaft. Dit maisseizoen is al volop met de pers gewerkt en we zijn heel tevreden met de resultaten. Met de Dens-X kunnen wij meer producten persen dan voorheen, zo kunnen we nu ook gemengd voer in balen persen. De bunker kan in verschillende standen gezet worden en daarom kan er nu ook met een silagewagen rechtstreeks in de pers gelost worden. Bovendien is de opbouwtijd korter, wat behoorlijk tijdsbesparing oplevert.

Bekijk deze links om de pers in actie te zien:
Gedizo Trading
Trekkerweb
De Loonwerker

Orkel Dens-X

Vloeibare kunstmest is aantrekkelijk

De prijzen van de vloeibare kunstmest zijn op dit moment sterk concurrerend met de granulaat meststoffen. Daardoor wordt het voor veel agrariërs interessant om de meststoffen in vloeibare vorm toe te dienen. Dit heeft diverse voordelen ten opzichte van het traditionele kunstmest strooien:

  • Preciezere toediening; benutten van akkerranden, geen overlap door sectieafsluiting
  • Goede dosering middels de spuitcomputer
  • Grote werkbreedte en minder sporen in het land

Bovendien blijkt uit onderzoek in 2014 en 2015 dat er op veel percelen een zwaveltekort is. Hierdoor daalt de stikstofefficiëntie en heeft het gewas te weinig beschikbare meststoffen in het voorjaar. Hiervoor kunnen wij een nieuwe meststof leveren met bijna een verdubbelde zwavelbemesting bij dezelfde hoeveelheid stikstof. Deze meststof is zeer geschikt voor het vroege voorjaar en levert een hoge drogestofopbrengst en goede eiwitkwaliteit. Met onze spuitcombinatie kunnen we op GPS kunstmest spuiten. Hierdoor is een plaatsing van de meststoffen tot op 2cm nauwkeurig te behalen. Met deze effectieve werkwijze kunnen wij u een zeer interessante aanbieding doen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende aanbieding.

Nieuwe mobiele kraan

Afgelopen winter is onze Atlas 1305 M mobiele kraan vervangen. Na een werkperiode van 16890 draaiuren was het tijd voor een opvolger. We hebben verschillende kranen uitgeprobeerd en uiteindelijk is gekozen voor een Hitachi Zaxis 140W. De kraan is uitgerust met een draaikantelstuk en uitgebreide hydraulische functies voor onder andere de mestmixer en een sloophamer. Verder worden de banden nog vervangen door bredere banden. Hierdoor is de kraan breder inzetbaar in het bedrijf en kunnen alle werkzaamheden verricht worden. We wensen onze machinist veel werkplezier met zijn nieuwe Hitachi.

Hitachi Zaxis 140W

Inmeten percelen

Vandaag is er een begin gemaakt met het inmeten van maispercelen op RTK-GPS. Hiervoor hebben wij een speciale steun gemaakt, welke voorop de trekker bevestigd is. Op deze manier kunnen uw percelen op een eenvoudige, maar nauwkeurige wijze ingemeten worden. Er hoeft alleen langs de zijkanten van het perceel gereden te worden om coördinaten te bepalen. Met deze informatie kan er over enkele weken veel sneller mais gezaaid worden met behulp van het GPS-systeem. Wilt u ook uw percelen in laten meten of meer informatie over de praktische toepassing van het GPS-systeem? Neem dan contact met ons op.

percelen inmeten

Nieuwe spuit

Afgelopen week heeft Firma Ten Voorde de nieuwe veldspuit in gebruik mogen nemen. Dit is een gedragen Lemken spuit, welke is gebouwd op een New Holland trekker. De combinatie is volledig uitgerust met RTK-GPS, waardoor zeer nauwkeurige positiebepaling mogelijk is. De spuitboom is opgedeeld in een aantal secties, welke via GPS aan- en uitschakelen. Daardoor worden reeds bespoten gedeelten niet opnieuw bespoten. Met de nieuwe combinatie hebben we afgelopen week reeds enkele percelen met vloeibare kunstmest gespoten. De spuit zal tevens gebruikt worden om mais te bespuiten. IMG_1953