Informatiebulletin 2020

DOORZAAIEN

Doorzaaien is een goede en relatief goedkope en efficiënte manier van het in stand houden van goed grasland. Door het inbrengen van nieuwe rassen verhoogt u de kwaliteit en opbrengst en nieuwe rassen hebben een betere kroonroest-resistentie. Een dichte zode is daarnaast de beste onkruidbestrijder. Het schema hiernaast toont wanneer doorzaaien aan te bevelen is. Neem bij twijfel of voor vragen contact op. Nu in combinatie met een frontwiedeg, voor nog beter resultaat.

MEST UITRIJDEN 2020

Mest uitrijden op bouwland mag dit jaar vanaf 15 februari. Dit geldt zowel voor zand als klei. Op bouwland (geen
maïsland) mag uitgereden worden tot 15 september. Vaste mest op bouwland op klei mag het hele jaar door uitgereden
worden. Het uitrijden van drijfmest op grasland (zand en klei) mag van 16 februari tot en met 31 augustus.

WIJZIGING FOSFAATKLASSEN 2020 (NOG NIET DEFINITIEF):

KUNSTMEST SPUITEN: GEBRUIK EEN STABIELE STIKSTOFVORM

Een gestabiliseerde vorm van stikstof zorgt voor een gedoseerde en passende stikstofafgifte aan het gras. Voor de eerste snede is deze vorm aan te bevelen om uitspoeling tegen te gaan en toch zo vroeg mogelijk te voldoen aan de stikstofbehoefte van gras. Grograss Start Liquid bevat gestabiliseerde stikstof en is vloeibaar toe te dienen door middel van onze veldspuit. Dit heeft de volgende voordelen:
• Zwavel zorgt voor een betere stikstofbenutting en daardoor een hogere
drogestofopbrengst;
• Zwavel verbetert de eiwitkwaliteit
• Optimale verdeling, ook langs perceelranden en op kopakkers;
• Exacte dosering en geen overlapping door gebruik van spuitcomputer en GPS.

SLEEPSLANG BEMESTEN

Sleepslang bemesten is een bodemvriendelijke manier van mestaanwending.
Voordelen zijn o.a.:
• voorkomt structuurschade
• betere benutting van de mest door bijmengen van water en minder vervluchtiging van stikstof
• minder schade van grasmat door minder berijding van de kopakker, vooral in de zomermaanden.

MENGBALEN

Met onze speciale Orkel balenpers zijn wij naast het maken maïs- en fouragebalen ook in staat om een gemengd rantsoen te persen. U kunt dit rantsoen in overleg met uw voeradviseur samenstellen waarna wij er balen van maken.
Vooral voor droge koeien heeft dit grote voordelen.
Samengevat:
• Voor de veehouder: een praktische en complete invulling van het droogstandsrantsoen, ook bij kleinere koppels droogstaande koeien. Arbeidsgemak en werkplezier gegarandeerd!
Voor de koe: smaakvol voer met de juiste samenstelling en in de juiste hoeveelheid voor een optimale
opstartperiode;
• Een gezond en vitaal kalf voor een goede levensstart!

WIJ KUNNEN UW MAÏS OOK ALS MKS OOGSTEN

Het voeren van maïskolvenschroot (MKS) resulteert in meer ruimte in de pens voor de goedkoopste eiwitbron, namelijk uw eigen verbouwde gras.
• MKS is een smakelijk product met een zetmeelwaarde van gemiddeld 60-65%;
• MKS laat ongeveer 1000 kg effectieve organische stof achter, dat heeft een enorme invloed op uw bodemvruchtbaarheid;
• MKS kan eventueel in balen geperst.

GRASMAAIEN MET ONZE KRONE BIG M

Onze Krone Big M is vanaf nu uitgerust met vijzels waardoor wij op een zwad kunnen maaien (foto 1) of langs afrasteringen naar binnen kunnen afleggen (foto 2). Voordelen: minder bewerkingen, gras in de zomer niet te droog, minder verliezen.

BEKALKEN

De zuurtegraad (pH-waarde) van de bodem wordt steeds belangrijker. De pH bepaalt de benutting van onder andere stikstof en fosfaat. De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Bij een (veel) te lage pH kan de gewasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen. Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Kalk zorgt niet alleen voor een goede opname van meststoffen, maar stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Graslandvernieuwing is hét moment voor bekalken, maar het kan ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede. Op bouwland kan de kalk zowel in het voorjaar als in het najaar toegediend worden, mits de omstandigheden het toelaten.

MAÏSRASSEN

MAÏSZAAD ONTSMETTINGEN 2020

Door het intrekken van de toelating van Mesurol en Sonido zijn deze ontsmettingen dit jaar nog beperkt leverbaar. Als gevolg hiervan kiezen sommige kwekers voor alternatieve middelen voor het weren van vogels en ritnaalden. In onderstaand overzicht staan de mogelijkheden per kweker.

2020

Samen met ons team gaan wij voor een groeiend en
bloeiend 2020!
Ook in het nieuwe jaar staan we graag weer voor u klaar.
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op.